AB Domptören

AB Domptören grundades redan 1989.

Sedan dess äger vi och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter i Lycksele och Storuman. Vi är en långsiktig fastighetsägare med stark lokal anknytning. Vårt motto är att alltid var nära och tillgängliga. Vi driver fastighetsservice i egen regi. Därför finns vi nära till hands för våra hyresgästers bästa hjälp och önskemål.

Primära verksamheten är att förvärva, avyttra, utveckla och aktivt förvalta fastigheter. Utöver detta har vi högt ställda mål och söker löpande nya affärsmöjligheter. För närvarande består fastighetsbeståndet av en total area uppgående till ca 30 000 kvm.

Jämför