Ventilation

Ventilation

Tips och råd gör god ventilation i lägenheten

För att luften i din lägenhet ska kännas fräsch är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska.
Även när det är kallt på vintern ska frisk luft komma in och gammal luft och fukt ventileras ut. Här ger vi några tips på vad du kan göra för att skapa god ventilation.

I en lägenhet blir luften ”förorenad” av matos, damm från kläder, utandningsluft och mycket annat. Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk, allergier och eksem.Därför ska luften regelbundet bytas ut och det sker om ventilationen fungerar.En annan uppgift som ventilationssystemet har är att avlägsna den fukt som bildas när man lagar mat, tvättar, duschar eller badar. Om fukten inte ventileras ut kan det uppstå fukt- och mögelskador.

När temperaturen faller ner mot nollgradigt kan det vara frestande att stänga ventilerna, men då sätts ventilationssystemet ur spel. Det du i stället kan göra är att enbart ha springventilerna vid fönstren öppna någon millimeter. I en lägenhet ska det råda balans mellan värme och ventilation och hyresvärden har som målsättning att hålla en inomhustemperatur på minst 20 grader.

Så ventilerar du din lägenhet

Frånluftsventilerna ska hållas rena från damm och smuts. Torka av dem med en fuktig trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. En frånluftsventil ska aldrig täckas över för då upphör ventilationen i din lägenhet att fungera.

Springventilen sitter under eller över ett fönster. Den har som uppgift att släppa in frisk luft i lägenheten. Den ska alltid stå några millimeter öppen, även på vintern. Luften som strömmar in sprider dessutom värmen från elementet ut i rummet.

Köksfläkten är en viktig del av ventilationssystemet. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret. Ta loss det från fläkten och handdiska filtret med diskmedel. Även när inte fläkten är påslagen ventileras luft ut genom ett öppet spjäll.

Ett tydligt tecken på att ventilationen inte fungerar är imma på fönsterrutorna. Även imma som uppstår när man duschar eller kokar vatten torkar om ventilationen fungerar som den ska.

 

För Er med så kallad FT-ventilation i lägenheten kan Ni själv rengöra filtret, minst en gång per år, i ventilationsaggregatet som är beläget ovanför spisen. Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)

Detta system är utrustat med två sorters fläktar. Fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum trycker in frisk luft i huset medan fläktar i kök och/eller badrum och toalett suger ut den gamla luften. Den friska luften är oftast filtrerad och uppvärmd och går genom ventilationskanaler innan den når bostaden. Till det här systemet går det också att koppla en värmeväxlare så att värme från frånluften överförs till friskluften, då kallas den FTX-ventilation.

Tecken på dålig ventilation
Det bildas fukt på fönstren inomhus.
Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen.
Det ”tar emot” då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
Det tar mer än 15 minuter för imman att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.
Orsaker till bristfällig luftväxling/luftomsättning
Friskluftsventiler saknas, har stängts eller har täppts till på annat sätt.
Ventilationskanaler och ventiler har inte rensats och eventuella luftfilter har inte bytts ut.
Fläktsystem har stängts av.
Luftväxlingen är minskad för att spara energi och minska uppvärmningskostnader.
Tips på hur du kan kontrollera ventilationen och förbättra din inomhusmiljö
Håll en bit toalettpapper eller liknande papper framför utsuget (frånluftsdonet) i köket och/eller badrummet. Om pappret sugs fast har man en fungerande ventilation.
Kontrollera var friskluft kommer in i din lägenhet. Finns det några tilluftsventiler? Är de öppna och rena? Ventilerna ska vara öppna för att få ett bättre luftombyte i bostaden.
Vädra!! Det är det enklaste sättet att byta ut luften inomhus. Vädra med korsdrag under kort tid. Vädra med flera fönster öppna under en kort stund så blir värmeförlusten minimal. Låter du fönster och dörrar stå öppna under längre stunder riskerar du att bostaden kyls ner. S-ventilation fungerar ofta dåligt sommartid och luftväxling måste då ske genom vädring.
Vid matlagning och användning av köksfläkten bör du inte öppna köksfönstret för då sprids matos i resten av bostaden. Öppna istället ett fönster i intilliggande rum.
Kontrollera att filtret i köksfläkten är rent och se till att det rengörs med jämna mellanrum
Om det av någon anledning inte finns en luftspalt i nederkant eller ovankant av badrumsdörren kan du ha dörren på glänt till badrummet för att göra ventilationen bättre.
Torka upp fukt från golv och väggar efter att du har duschat.
För att undvika för mycket fukt bör du inte hänga tvätt på tork i lägenheten.

Jämför