Sophantering

Sophantering

För allas trevnad och ur miljöhänseende ber vi dig att sortera dina sopor i sophuset.

Hushållsavfall
Hushållsavfallet ska lämnas i container eller därtill avsett sopkärl. Hjälp till att hålla soprummet rent och snyggt.
Källsortering
I soprum där källsortering förekommer är det viktigt att pappersförpackningar lämnas ursköljda och hopvikta för att ge mer utrymme.

Vid inflyttning
Vik ihop dina flyttkartonger och transportera dem själv till återvinningsstation.

Vid avflyttning
Planera din avflyttning genom att i god tid lämna grovsopor ex. möbler, metallskrot och elektronik till återvinningsstationen.

Jämför