Hyresfrågor

Hyresfrågor

Standard
Standarden på våra lägenheter och lokaler är bra. Variation kan förekomma beroende på fastigheternas byggnadsår. Vi följer allmän praxis vad gäller utrustning och skick, och erbjuder välutrustade lägenheter till en fördelaktig hyreskostnad.

Trappstädning
För att städningen ska kunna utföras på ett smidigt sätt, ber vi er respektera ordningsreglerna att inte förvara något i trappuppgången

Egen plantering
För dig som är intresserad av trädgårdsarbete finns det möjlighet att plantera egna blommor eller något annat utanför din altan/balkong.
AB Domptören kan hjälpa till vid nyplantering men sedan är det hyresgästens skyldighet att sköta sin plantering. AB Domptören tillhandahåller jord, gräsfrö och vissa växter.
Ring alltid och fråga för ett godkännande.

Arbeten hyresgäster får utföra själva
Om man som hyresgäst önskar måla/tapetsera eller göra andra underhållsarbeten på egen bekostnad får man göra det. Det skall utföras på ett yrkesmässigt sätt och vi rekommenderar att kontakt tas med hyresvärden innan arbetet utförs. Skulle inte det egna arbetet bli godkänt vid en eventuell avflyttning från lägenheten kommer hyresgästen att bli debiterad för den kostnad det blir att återställa lägenheten i ett fullgott skick.

Vad ingår inte i hyran?
Det är bra att veta att vissa åtgärder inte ingår i hyresavgiften. Här är några exempel:
• Reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfälligt underhåll.
• Underhåll av egna installationer
• Förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batteri till brandvarnare och säkringar i de
fall proppskåpet är placerat i lägenheten.
• Rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, renssilar, golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i
kylskåp eller liknande.
• Skötsel av uteplats i anslutning till bostaden.

Störningar
I Hyreslagen står följande:
När en hyresgäst använder lägenheten skall hyresgästen
se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar
Iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten
Störningar som inte kan tolereras är när grannar utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadlig för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte bör accepteras.

Exempel på vanliga störningar är högt ljud från radio, TV och stereo. Spel från musikinstrument samt skrål och annat oväsen samt djur som inte sköts tillfredsställande och som förorsakar problem i en fastighet.

Särskilt allvarliga är störningar som pågår mer ständigt och under natten.

Dessutom har hyresgästen ansvar för familjemedlemmar, eventuella gäster och  inneboende m.fl.

Hyresavisering
Vi rekommenderar avisering via e-mail eller E-faktura då det både är smidigt och miljövänligt.
• E-faktura
E-faktura skickas till er internetbank via en fil. Därefter behöver ni bara godkänna betalningen innan pengarna
dras från ert bankkonto.
• E-mail
Hyresfaktura skickas till er mejladress i PDF-format.
• Autogiro
Betalning utförs automatiskt efter medgivande av er. Klicka här för medgivandeblanket och posta sedan till stockholmskontoret, alternativt kontakta er bank.
• Pappersfaktura
Hyresfaktura delas ut i er brevlåda.

Sophantering

För allas trevnad och ur miljöhänseende ber vi dig att sortera dina sopor i sophuset.

Hushållsavfall
Hushållsavfallet ska lämnas i container eller därtill avsett sopkärl. Hjälp till att hålla soprummet rent och snyggt.
Källsortering
I soprum där källsortering förekommer är det viktigt att pappersförpackningar lämnas ursköljda och hopvikta för att ge mer utrymme.

Vid inflyttning
Vik ihop dina flyttkartonger och transportera dem själv till återvinningsstation.

Vid avflyttning
Planera din avflyttning genom att i god tid lämna grovsopor ex. möbler, metallskrot och elektronik till återvinningsstationen.

Ventilation
För att luften i din lägenhet ska kännas fräsch är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska.
Även när det är kallt på vintern ska frisk luft komma in och gammal luft och fukt ventileras ut. Här ger vi några tips på vad du kan göra för att skapa god ventilation.

I en lägenhet blir luften ”förorenad” av matos, damm från kläder, utandningsluft och mycket annat. Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk, allergier och eksem.Därför ska luften regelbundet bytas ut och det sker om ventilationen fungerar.En annan uppgift som ventilationssystemet har är att avlägsna den fukt som bildas när man lagar mat, tvättar, duschar eller badar. Om fukten inte ventileras ut kan det uppstå fukt- och mögelskador.

När temperaturen faller ner mot nollgradigt kan det vara frestande att stänga ventilerna, men då sätts ventilationssystemet ur spel. Det du i stället kan göra är att enbart ha springventilerna vid fönstren öppna någon millimeter. I en lägenhet ska det råda balans mellan värme och ventilation och hyresvärden har som målsättning att hålla en inomhustemperatur på minst 20 grader.

Så ventilerar du din lägenhet

Frånluftsventilerna ska hållas rena från damm och smuts. Torka av dem med en fuktig trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. En frånluftsventil ska aldrig täckas över för då upphör ventilationen i din lägenhet att fungera.

Springventilen sitter under eller över ett fönster. Den har som uppgift att släppa in frisk luft i lägenheten. Den ska alltid stå några millimeter öppen, även på vintern. Luften som strömmar in sprider dessutom värmen från elementet ut i rummet.

Köksfläkten är en viktig del av ventilationssystemet. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret. Ta loss det från fläkten och handdiska filtret med diskmedel. Även när inte fläkten är påslagen ventileras luft ut genom ett öppet spjäll.

Ett tydligt tecken på att ventilationen inte fungerar är imma på fönsterrutorna. Även imma som uppstår när man duschar eller kokar vatten torkar om ventilationen fungerar som den ska.

 

För Er med så kallad FT-ventilation i lägenheten kan Ni själv rengöra filtret, minst en gång per år, i ventilationsaggregatet som är beläget ovanför spisen. Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)

Detta system är utrustat med två sorters fläktar. Fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum trycker in frisk luft i huset medan fläktar i kök och/eller badrum och toalett suger ut den gamla luften. Den friska luften är oftast filtrerad och uppvärmd och går genom ventilationskanaler innan den når bostaden. Till det här systemet går det också att koppla en värmeväxlare så att värme från frånluften överförs till friskluften, då kallas den FTX-ventilation.

Tecken på dålig ventilation
Det bildas fukt på fönstren inomhus.
Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen.
Det ”tar emot” då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
Det tar mer än 15 minuter för imman att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.
Orsaker till bristfällig luftväxling/luftomsättning
Friskluftsventiler saknas, har stängts eller har täppts till på annat sätt.
Ventilationskanaler och ventiler har inte rensats och eventuella luftfilter har inte bytts ut.
Fläktsystem har stängts av.
Luftväxlingen är minskad för att spara energi och minska uppvärmningskostnader.
Tips på hur du kan kontrollera ventilationen och förbättra din inomhusmiljö
Håll en bit toalettpapper eller liknande papper framför utsuget (frånluftsdonet) i köket och/eller badrummet. Om pappret sugs fast har man en fungerande ventilation.
Kontrollera var friskluft kommer in i din lägenhet. Finns det några tilluftsventiler? Är de öppna och rena? Ventilerna ska vara öppna för att få ett bättre luftombyte i bostaden.
Vädra!! Det är det enklaste sättet att byta ut luften inomhus. Vädra med korsdrag under kort tid. Vädra med flera fönster öppna under en kort stund så blir värmeförlusten minimal. Låter du fönster och dörrar stå öppna under längre stunder riskerar du att bostaden kyls ner. S-ventilation fungerar ofta dåligt sommartid och luftväxling måste då ske genom vädring.
Vid matlagning och användning av köksfläkten bör du inte öppna köksfönstret för då sprids matos i resten av bostaden. Öppna istället ett fönster i intilliggande rum.
Kontrollera att filtret i köksfläkten är rent och se till att det rengörs med jämna mellanrum
Om det av någon anledning inte finns en luftspalt i nederkant eller ovankant av badrumsdörren kan du ha dörren på glänt till badrummet för att göra ventilationen bättre.
Torka upp fukt från golv och väggar efter att du har duschat.
För att undvika för mycket fukt bör du inte hänga tvätt på tork i lägenheten.

Jämför