GDPR

GDPR

AB Domptören följer rådande lagar gällande hantering av personuppgifter (GDPR). Dina personuppgifter kommer behandlas med ändamålen att vi ska kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet samt kunna verka för en säker boendemiljö. Under ansökningsprocessen kan vi behöva hämta in personuppgifter från referenser och tidigare hyresvärdar samt kreditupplysningsbolag.

Senare under hyresförhållandet behöver vi spara personuppgifter och kontaktuppgifter för bland annat kunna hyresavisera och hantera inbetalningar. Vi behandlar uppgifter kring din bostad såsom till exempel utrustning och fel som behöver åtgärdas samt uppgifter om eventuell störning eller orosanmälan. När du flyttar ut och hyresförhållandet slutar rensar vi dina personuppgifter.

Jämför